Petr Bárta


 • 2014-2020 pražská konzervatoř zakončená
 • absolutoriem u profesora Jiřího Šedivého a
  Miroslava Kejmara
 • 2020-doposud studium JAMU v Brně u profesora
  Jana Brody
 • 2019-2020 člen orchestru libereckého
  Divadla F.X. Šaldy
 • 2020-doposud učitel na ZUŠ B.M. Černohorského,
  obor trubka, klavír, zobcová flétna, hudební nauka
 • V současné době působí v orchestru
  Bohemian Symphony Orchestra Praha (BSOP),
  Prague Film Orchestra (PFO), Nové struny,
  OSVOBOZENÉ DUŠE a vypomáhá v několika dalších
  orchestrech a uskupeních.